• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Takto vyzerali live zábery z nášho mesta, ktoré videlo k 25.3.2011 viac ako 1 469 358 ľudí

Vyjadrenie ANTIKu k vzniknutej situácii

Na základe podnetu jedného zo spoluobčanov, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vydal pre spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. takéto vyjadrenie:

Podľa par.10 ods.7 zákona c.428/2002 Z.z. o priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak priestor je zreteľné označený ako monitorovaný. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Je nám nesmierne ľúto, že v súčasnosti sme nútení pozastaviť portál http://live.antik.sk, ktorý Vám denno-denne prinášal najzaujímavejšie dianie z nášho mesta.

Podľa vyjadrení, ktoré sme obdŕžali, ide len o otázku času, kedy budú musieť ukončiť svoje vysielanie prostredníctvom kamier aj ďalšie spoločnosti, ak príde podnet na prešetrenie na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, od niektorého zo spoluobčanov.